Programowe nadpisywanie dysków, czy fizyczne niszczenie nośników?
W Selkea nasi specjaliści zajmują się przede wszystkim usuwaniem danych z nośników informacji. W tym celu wdrożyliśmy dwie profesjonalne metody, by zapewnić firmom z nami współpracującym, wybór, zgodny z wewnętrznymi procedurami organizacji w kwestii niszczenia i utylizacji dysków. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis naszych działań, na podstawie którego zdecydujesz, co sprawdzi się w Twojej firmie.

 

METODA NR 1: FIZYCZNE NISZCZENIE DYSKÓW.

Pierwszą z nich jest fizyczne niszczenie nośników, które wykonujemy przy użyciu sprawdzonej maszyny – niszczarki HSM Powerline HDS 230 z systemem dwustopniowym, zgodnej z normami bezpieczeństwa i wytycznymi w zakresie niszczenia danych ze stopniem tajności wg normy DIN 66399: O-2 / T-3 / E-2 / H-5.

Norma DIN weszła w życie w 2012 roku, jako odpowiedź na nieustannie rosnące wymagania co do sposobu przechowywania i  niszczenia danych w dobie rozwijających się technologii, które w coraz większym wymiarze wykorzystują cyfrowe nośniki informacji.

 

Projekt wypracował niemiecki komitet techniczny Standards Committee for Information Technology and Applications, a ponieważ w Polsce nie ma wystarczających regulacji w tej sferze, producenci maszyn i systemów niszczących wzorują się na prawodawstwie niemieckim.

 

Norma spełnia wymogi RODO, co jest najważniejszym parametrem dla naszych klientów z międzynarodowym kapitałem, którzy decydują się fizyczne niszczenie danych we wspomnianej maszynie.

Po wykonaniu usługi przez naszych techników, przesyłamy firmom protokół ze zniszczenia fizycznego zawierający wykaz, ilości i numery seryjne zniszczonych nośników danych oraz daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia niszczenia. Udostępniamy również, na życzenie klienta, nagranie wideo z tychże działań.

 

Następnie utylizujemy powstały w procesie niszczenia odpad zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Ewidencjonujemy wykonanie niszczenia w systemie BDO. Ponadto przesyłamy klientom do wglądu Kartę Przekazania Odpadu.

 

Dysponujemy również własnymi pojemnikami transportowymi oraz plombami, dzięki czemu wspieramy przedsiębiorców w organizacji wysyłki nośników z uwzględnieniem dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Stworzyliśmy strefę ograniczonego dostępu, gdzie pod kamerami realizujemy usługę niszczenia dysków, a nagrania udostępniamy klientom. Oczywiście przedstawiciel firmy może być obecny przy procesie.

 

METODA NR 2: PROGRAMOWE NADPISYWANIE DYSKÓW.

Druga opcja jaką wdrożyliśmy w SELKEA to niszczenie programowe, czyli nadpisywanie danych na nośnikach z wykorzystaniem programu YouWipe. To specjalistyczny program do usuwania danych z wszelkich fizycznych nośników – HDD, SSD czy Flash. Po usunięciu danych, program YouWipe generuje raport z niszczenia dokumentujący wykonane działanie dla każdego dysku.

 

Program posiada certyfikaty instytucji rządowych oraz niezależnych organizacji zajmujących się bezpieczeństwem danych takich jak NATO, UK National Cyber Security Centre (NCSC), the Common Criteria (EAL +3), the Dutch General Intelligence and Security Service, the Finnish National Cyber Security Centre (TRAFICOM) oraz ADISA (UK Asset Disposal and Information Security Alliance).

YouWipe spełnia również regulacje takie jak GDPR, HIPAA, FACTA, PCI DSS, Sox oraz Data Protection Act. Po usunięciu wszelkich danych poprzez ich nadpisywanie, program YouWipe generuje certyfikat dokładnie dokumentujący wykonane czyszczenie. Oprogramowanie to posiada certyfikat ISO27001.

 

Na czym jednak polega nadpisywanie danych metodą programową? To działanie mające na celu zapisanie całej przestrzeni dysku nowymi danymi według określonego wzorca, a więc z wykorzystaniem algorytmu.  Odbywa się to w taki sposób, by dane pierwotnie na dysku zapisane były niemożliwe do odczytu. To właśnie gwarantuje stosowana w SELKEA aplikacja You Wipe.

 

PODSUMOWANIE.

Korzystając z naszych usług otrzymujesz więc gwarancję prawidłowego, i zgodnego z najnowszymi procedurami, zniszczenia nośników informacji i danych na nich zawartych.

Podsumowując pamiętaj, że formatowanie dysku lub jego zniszczenie młotkiem nie jest metodą ani skuteczną, ani bezpieczną, ani certyfikowaną. Nie warto ryzykować, skorzystaj z pomocy specjalistów, takich jak my.