Biura turystyczne i dane:

Obsługa ruchu turystycznego oznacza stały przepływ i gromadzenie danych najczęściej w formie elektronicznej. Rezerwacja pobytu, zakup biletów i wypełnienie karty pobytowej – w każdym z przypadków operujemy informacjami wrażliwymi dla klienta, które wymagają szczególnej troski podczas ich przetwarzania. Kiedy jednak przestają być potrzebne, klienci domagają się usunięcia lub tego wymagają przepisy prawa należy je właściwie usunąć. Co faktycznie to oznacza usunięcie e-dokumentacji? 

 

Turystyka to kopalnia elektronicznych danych wrażliwych

 Pracownicy biur podróży, agencji turystycznych stacjonarnych a zwłaszcza konsultanci wspierający podróżnych poprzez portale i platformy internetowe przetwarzają tysiące informacji na służbowych komputerach, laptopach czy smartfonach. Urządzenia są mocno eksploatowane, często w dość ekstremalnych warunkach stąd wymagają częstej wymiany. Pojawiają się uszkodzenia lub konieczność poprawy parametrów i podzespołów. Każde z tych zdarzeń oznacza jedno – zabezpieczenie danych wrażliwych zapisanych na dyskach i ich usunięcie.

Umowy, dokumenty finansowe, korespondencja oraz  dane wrażliwe dotyczące preferencji, stanu zdrowia czy chorób podróżnych – stanowią zbiór o szczególnym znaczeniu dla osób, których dotyczą. Żadna z nich nie powinna trafić w niepowołane ręce. Wyciek danych wrażliwych klientów każdej firmy w tym również tej z branży turystycznej oznacza konsekwencje prawne oraz kary finansowe. Co więcej mogą oznaczać całkowitą utratę wiarygodności firmy na rynku i odejście dotychczas wiernych klientów – a taką stratę trudno jest odpracować. Lepiej więc zapobiegać takiej sytuacji niż później wdrażać plany naprawcze. 

 

Korzystaj ze wsparcia profesjonalnych firm

Pozostaje przeprowadzić profesjonalne usuwanie danych elektronicznych. Zabierając się za czyszczenie dysków warto mieć wiedzę dotyczącą zarówno budowy i funkcjonowania nośników elektronicznych przeznaczonych do przechowywania danych oraz wiedzę prawną dotyczącą przepisów określających czas i formę przechowywania oraz rekomendowane metody niszczenia e-dokumentacji. Lepszym więc powierzyć tego rodzaju zadania firmie zewnętrznej specjalizującej się w usługach usuwania e-dokumentacji firm. Posiadają wiedzę oraz  konieczne narzędzia: specjalistyczne oprogramowanie oraz urządzenia. Proces usuwania może oznaczać również konieczność dodatkowych działań jak m.in. audyt techniczny dysku czy wymianę lub serwisowanie sprzętu komputerowego. Wszystkie te zadania zrealizuje firma zewnętrzna jednocześnie dając gwarancję skuteczności ich wykonania poprzez raporty potwierdzające niszczenie danych wrażliwych czy audyt techniczny. 

 

Nadpisywanie programowe – skuteczna metoda na usunięcie danych z dysku.

Jakie więc mamy możliwości usunięcia elektronicznych danych wrażliwych ? Najlepszą i rekomendowaną firmom jest tzw. programowe nadpisywanie danych na

dysku. Specjalne oprogramowanie  umożliwi przykrycie (nadpisanie) dotychczas zapisanych danych na dysku, ciągiem przypadkowych znaków. Proces ten można powtórzyć nawet kilka razy. Jest w pełni skuteczny już po pierwszym nadpisaniu. Jednak niektóre dane (o wyższym poziomie tajności) wymagają wielokrotnego nadpisania. Metoda uniemożliwi odczytanie wcześniej gromadzonych na dysku komputera czy laptopa informacji wrażliwych. Warto zaznaczyć, że nadpisywanie w żaden sposób nie wpływa na stan urządzenie, którego dotyczy. Nadal jest sprawne i można używać je w codziennej pracy agencji turystycznej czy też biura podróż. Co więcej będzie bardziej wydajne, zyskamy więcej “przestrzeni” do zapisywania nowych informacji. Dodatkowo program wykorzystywany do tego rodzaju usuwania danych, generuje – po zakończeniu nadpisywania – specjalny raport, stanowiący potwierdzenie zakresu i skuteczności usunięcia danych wrażliwych. 

 

Fizyczne usuwanie danych z dysku

Jeżeli jednak nośnik danych elektronicznych jest uszkodzony lub firma uzna, że woli bardziej radykalne metody usuwania – może zastosować tzw. fizyczne niszczenie elektronicznych danych wrażliwych. W praktyce oznacza to rozdrobnienie dysków w specjalnych niszczarkach lub – w przypadku nośników HDD (starszego typu) możliwe będzie ich zniszczenie poprzez demagnetyzację. Zdecydowanie odradzamy domowe sposoby. Przewiercanie, łamanie czy rozgniatanie przypadkowymi narzędziami nie da nam gwarancji, że wszystkie dane zostaną bezpowrotnie zniszczone. W takich przypadkach bardzo często nie zostaną nawet naruszone i łatwo będzie możliwe ich odczytanie. Działaj więc rozważanie i najlepiej znajdź specjalistów.

powodzenia ????