Firmy SPEDYCYJNE i elektroniczne dane wrażliwe klientów.

Rynek usług dystrybucyjnych, logistycznych, transportowych i spedycyjnych to jeden z najlepiej rozwiniętych obszarów biznesu. Obsługuje każdego dnia tysiące zleceń transportu towarów, osób a nawet informacji. Mocno rozwija się również w obszarze tzw. e-logistyki. Obejmuje on nie tylko planowanie transportu ale również testowanie i kontrolę wszystkich procesów oraz prognozowanie popytu czy budowanie modeli logistycznych dla konkretnych potrzeb klientów. W każdym z wspomnianych działań stale generowane i przetwarzane są ogromne ilości danych. Obecnie większość z nich ma formę elektroniczną. Przechowywane są na dedykowanych nośnikach w służbowych komputerach, laptopach a niekiedy również smartfonach pracowników. Przepisy wymagają by przedsiębiorcy zapewnili możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa informacji wrażliwych, które powierzają im klienci. Właściwe zabezpieczenie danych elektronicznych to również ich odpowiednie usuwanie z dysków. Należy o tym pamiętać!  

 

Niewłaściwie usunięte dane elektroniczne można łatwo utracić !

W przedsiębiorstwie muszą być stosowane profesjonalne metody usuwania danych zapisanych na nośnikach elektronicznych. Domowe sposoby nie mogą mieć zastosowania w firmie. Wciśnięcie klawisza delete lub dodanie pliku do kosza na pulpicie nie spowoduje usunięcia danych z dysku komputera. Podobnie formatowanie czy przewiercenie nośnika może być niewystarczające. W każdym z tych przypadków dane można stosunkowo łatwo odczytać. Jeżeli osoba postronna dotrze do informacji wrażliwych firmy pojawia się spory problem. Dochodzi do wycieku informacji czego konsekwencją są nie tylko duże kary finansowe dla firmy ale również utrata wiarygodności wśród kontrahentów – co w tej branży może przynieść nieodwracalne straty!  

 

Korzystaj z profesjonalnych metod usuwania.

Warto więc działać zgodnie z przepisami lub przekazać zadania dotyczące usuwania danych elektronicznych specjalizującym się w tym zagadnieniu firmom zewnętrznym. Najlepszym sposobem na usunięcie danych z dysków służbowych komputerów firmy spedycyjnej jest programowe ich nadpisanie. Metoda bazuje na specjalistycznym oprogramowaniu, które umożliwia nawet kilkukrotne nadpisanie informacji znajdujących się na dyskach. Danych elektronicznych nie można po prostu wymazać z nośnika. Można je zastąpić, “przykryć” ciągiem przypadkowych znaków. Programowe nadpisanie w pełni zabezpiecza informacje przed ich odczytaniem przez osoby nieupoważnione.

 

Nadpisanie programowe danych nie niszczy urządzenia!

Ważne jest również to, że nie wpływa na stan dysku ani urządzenia. Komputer, laptop czy smartfon poddany takiej procedurze może nadal pracować. Często dodatkowo zwiększa się wydajność dysku (zwłaszcza SSD) po programowym nadpisaniu.

 

Raport potwierdzający.

Proces usuwania danych potwierdzony jest specjalistycznym raportem. Raport generowany jest automatycznie po poprawnym przeprowadzeniu procesu nadpisywania danych na dysku. Jeżeli w trakcie nadpisywania nastąpi błąd lub z jakiegoś powodu nie będzie możliwe jego zakończenie raport pokaże faktyczny stan. Dedykowane do tego rodzaju usuwania danych software gwarantuje automatyczne wygenerowanie tego dokumentu i nie dopuszcza jakichkolwiek modyfikacji podanych informacji przez osoby obsługujące. Dokument jest więc w pełni miarodajnym dowodem na to, że proces usuwania danych został przeprowadzony poprawnie. Stanowi dodatkowe potwierdzenie dla firmy, zwłaszcza w przypadku kontroli poprawności realizowania polityki informacyjnej wewnątrz przedsiębiorstwa. 

 

Istnieje kilka sposobów niszczenia danych.

Jeżeli nośnik informacji posiada uszkodzenia metoda programowego nadpisywania danych nie może być zastosowana. W takich przypadkach pozostaje alternatywne rozwiązanie, fizyczne zniszczenie dysku. Istnieje kilka rekomendowanych sposobów na definitywne zniszczenie nośnika i tym samym danych na nim zapisanych. Demagnetyzacja – w przypadku dysków starszego typu (HDD), metoda chemiczna LiquiData – polegająca na rozpuszczeniu w specjalnej substancji chemicznej czy rozdrobnienie w specjalnych niszczarkach. Dysk zostaje zmielony na maleńkie kawałki, których wielkość nie powinna przekroczyć 5 mm (norma H5). W każdym z wspomnianych procesów fizycznego niszczenia dysków, potwierdzeniem skuteczności i poprawności wykonania zadania jest specjalistyczny raport, generowany automatycznie po jego zakończeniu. Każda z metod wymaga również zastosowania specjalistycznego sprzętu oraz zespołu, który posiada wiedzę jak  poprawnie go używać. Zakup tego rodzaju wyposażenia jest bardzo kosztowny więc optymalnym dla firmy rozwiązaniem będzie zlecić fizyczne zniszczenie dysku innej firmie, posiadającej zaplecze i możliwości wykonania tego rodzaju usługi. To pozwoli na zaoszczędzenie nie tylko pieniędzy ale również czasu pracowników.