Światowy Dzień Środowiska 2020.

World Environment Day (WED) został ustanowiony został przez ONZ w 1972 r. na dzień 5 czerwca. Ma przypominać o potrzebie rozwoju cywilizacji w poszanowaniu środowiska i stałym rozwoju działań na rzecz jego ochrony.  Jedno z haseł Konferencji Sztokholmskiej podczas, której ustalono święto brzmiał: „Człowiek jest zarówno elementem przyrody, jak i siłą sprawczą kształtującą otoczenie, które go utrzymuje przy życiu i inspiruje go do intelektualnego, moralnego, społecznego i duchowego rozwoju. (…) Oba aspekty środowiska człowieka: naturalne i stworzone przez człowieka, mają zasadnicze znaczenie”.

 

Branża IT a ekologia?

W świecie coraz mocniej wykorzystującym zaawansowane technologie temat wiec wydaje się szczególnie istotny. Bardzo mocno odnosi się do branzy IT, a zwłaszcza ilości i sposobu wykorzystania sprzętu komputerowego. W tym obszarze możliwe jest zrównoważone działanie i poszukiwanie sposobu na ecoIT. Kluczowa dla ekologii zasada 3R łatwo może znaleźć również tutaj zastosowanie.

  • Zredukuj zużycie komputerów, laptopów i urządzeń peryferyjnych do koniecznego minimum  /ang. reduce/,
  • wykorzystaj ponownie sprzęt, może do innych zadań nie wymagających świetnych parametrów technicznych i atrakcyjnego wyglądu /ang. reuse/
  • poddaj recyklingowi kiedy przestanie być użyteczny, a nie wyrzucaj gdzie popadnie /ang. recycle/.

 

Stosują te zasady mamy również szansę zyskać. Kiedy ponownie sprzedamy niepotrzebny w firmie sprzęt komputerowej lub podzespoły część kosztów jaki pochłonął ich zakup może się zwrócić. Warto spróbować być ecoIT ????