Komputer projektanta wnętrz, form przemysłowych czy architekta to kluczowe i niezbędne narzędzie. Urządzenie ma pomagać w codziennej pracy, ułatwiać wykonanie serii często zróżnicowanych zadań. Płynność ich wykonania, łatwość implementacji pomysłów do elektronicznych  plików i ich szybka i precyzyjna edycja – wymagają dobrych parametrów technicznych. Ważna jest również ich sprawna integracja z innymi urządzeniami a często zwyczajny komfort przy wielogodzinnych działaniach. Zwykle więc na tych kwestiach koncentrują się projektanci – co jest jak najbardziej zrozumiałe.

Istotne jest również co dzieje się z urządzeniem po zakończeniu okresu eksploatacji. Czy po prostu trafia na wysypisko śmieci? a może są inne możliwości? Wreszcie co z danymi wrażliwymi klientów, których zlecenia są wykonywane? czy można je usunąć ? i jak to zrobić by nie narazić firmy na wyciek informacji.

 

Komputer projektanta przechowuje dane wrażliwe? 

Tak ! i często bardzo dużo. Klient zamawiając projekt architektoniczny biura, domu, siedziby przedsiębiorstwa, części magazynowo – logistycznej lub produkcyjnej dostarcza dane wejściowe dotyczące przeznaczenia budynku lub pomieszczenia, strategii firmy, specyficznych wymagań pracowników lub zlecającego. Wśród nich wiele może okazać się bardzo wrażliwe. Pojawiają się zarówno dane osobowe, adres zamieszkania, imię i nazwisko, dane identyfikacyjne m.in pesel itp. Zwykle pierwsza dokumentacja projektowa i kolejne jej wersję generowane i przechowywane będą w wersji elektronicznej. Kiedy więc zdecydujemy się pozbyć komputera który dotychczas używaliśmy do pracy konieczne będzie usunięcie danych elektronicznych z dysku. Co w praktyce oznacza konieczność zastosowania profesjonalnej metody usuwania danych. 

 

Danych elektronicznych nie da się wymazać ! 

A trzeba pamiętać, że informacji zapisanych na dysku komputera projektanta nie można zwyczajnie wymazać. Również niewiele w kwestii usuwania wnosi często stosowane dodanie pliku do kosza na pulpicie. W żadnym stopniu nie powoduje ono usunięcia zapisanych danych. To jedynie informacja dla systemu o zwolnionej przestrzeni choć faktycznie informacje nadal w niej są. Kilka prostych działań i nawet komputerowy laik uzyska do nich dostęp ! 

 

Programowe nadpisywanie – sposób nr 1 na profesjonalne usuwanie danych ! 

Skuteczne usuwanie oznacza zastosowanie programowego nadpisywania. To metoda, w której konieczny jest specjalistyczny software. Pozwala on na nadpisanie czyli przykrycie dotychczas przechowywanych informacji na dysku ciągiem przypadkowych znaków. Już jednokrotne nadpisanie daje pewność, że nikt więcej danych z dysku nie odczyta. Lepiej powierzyć działania dotyczące nadpisywania ekspertom. Przy tego rodzaju operacjach warto mieć pewność, że wszystkie działania zostały wykonane poprawnie. Doświadczone firmy weryfikują zakres wykonanego nadpisywania danych wrażliwych i dodatkowo przygotują dla zlecającego raporty potwierdzające. 

 

Mechaniczne niszczenie dysków.

Jeżeli dysk komputera projektanta okaże się uszkodzony lub jego stan będzie na tyle zły, że niemożliwe będzie programowe nadpisywanie pozostaje – fizyczne zniszczenie nośnika elektronicznych danych wrażliwych. Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na całkowitą destrukcję dysku i tym samym informacji na nim przechowywanych. Demagnetyzacja, metody chemiczne, rozdrabnianie, mielenie. Każda oznacza jedno – całkowite uszkodzenie dysku, który nie będzie się nadawał do dalszego użycia. Wszystkie są rekomendowane firmom i dają pewność zniszczenia danych . 

 

Ponowna sprzedaż używanego komputera? 

Sprawdzone i oczyszczone z danych wrażliwych nadal posiadają potencjał i mogą służyć. Rynek używanego i poleasingowego sprzętu komputerowego stale się rozwija. Jest wiele firm i prywatnych klientów zainteresowanych zakupem używanych urządzeń. Warto więc poddać audytowi wycofane z eksploatacji komputery firm i jeżeli okaże się że ich wydajność i stan ogólny są nadal dobre warto je ponownie sprzedać! To może się okazać nie tylko szansa na pozbycie starych urządzeń z biura ale też całkiem pokaźnej kwoty. na rynku jest wiele firm, które kompleksowo wspierają proces wymiany komputerów. Przeprowadzą audyt, usunąć dane wrażliwe z dysków i przygotują wycenę. Zaproponują również odkup niepotrzebnego sprzętu. To bardzo wygodne i korzystne dla firmy. Często pozwala na odzyskanie części pieniędzy.

 

A może komputer dla pracownika? 

Dla biur projektowych zatrudniających większą ilość pracowników dobrym rozwiązaniem może być sprzedaż wycofanych komputerów ich dotychczasowym użytkownikom. Preferencyjna cena, specjalna platforma sprzedażowa dostępna wyłącznie dla pracowników i sprawny proces wyboru i zakupu własnego urządzenia mogą nie tylko rozwiązać problem niepotrzebnych komputerów w firmie. Sprzedaż wewnętrzna sprzętu komputerowego dla pracowników może być również dodatkowym elementem employer branding. Pomóc rozwijać system motywacyjny firmy.