Przerwy urlopowe w firmie to nie tylko czas odpoczynku dla pracowników. Często to czas kiedy konieczna jest likwidacja używanych komputerów firmy. Wycofany z eksploatacji sprzęt IT postrzegany jest jako problem. Jego inwentaryzacja i późniejsze poszukiwania zastosowania lub utylizacja są dla zespołów zmorą. Duży nakład pracy, czas który trzeba poświęcić i niewielka korzyść? Czy można tego uniknąć ? 

 
Outsourcing zadań …

Likwidacja używanych komputerów firmy nie musi być realizowana przez jej pracowników! Wszystkie obowiązki można zlecić podwykonawcy. Na rynku działa wiele specjalistycznych przedsiębiorstw, które sprawnie zajmą się każdym z możliwych etapów tego procesu. To nie tylko oszczędność czasu pracowników ale również oszczędność pieniędzy? Specjalizująca się w tematyce firma zewnętrzna szybko i sprawnie określi co można zrobić z każdym niepotrzebnym urządzeniem, które warto sprzedać – i odzyskać część zainwestowanych pieniędzy, a które zutylizować. Zwykle również ona jest zainteresowana zakupem zarówno sprawnych urządzeń jak i podzespołów.  Dopilnuje właściwej inwentaryzacji, uporządkowania kwestii formalnych dotyczących środków trwałych firmy i zadba o dane wrażliwe. 

 
Używane komputery mają wartość?

Wiele urządzeń wycofanych z eksploatacji nadal posiada wartość. Kilka lat eksploatacji nie oznacza zupełnej utraty wydajności. Wiele urządzeń nadal świetnie funkcjonuje i może w zupełności wystarczyć do realizacji wielu zadań. Wystarczy niekiedy kilka drobnych prac serwisowych i mamy dobry sprzęt na kolejne lata. Wiele klientów indywidualnych i biznesowych poszukuje właśnie używanego sprzętu. Likwidację używanych komputerów w firmie warto zacząć od audytu technicznego. Określenie faktycznego stanu technicznego ułatwi późniejsze ustalenie koniecznych napraw i finalnie wartości urządzenia. 

 
Usuń dane wrażliwe firmy!

To niestety często bagatelizowany temat. Na dyskach służbowych komputerów przechowywane są często pokaźne zbiory informacji o dużej sensytywności. Utrata jakiejkolwiek z nich lub przypadkowe odczytanie przez osoby nieupoważnione oznaczają jedno – problem dla firmy. Dane elektroniczne również podlegają procedurze RODO. Warto wspomnieć, że usuwanie danych to ich przetwarzanie – powinno więc być wykonane właściwie – zwłaszcza w firmach! Przepisy nie określają dokładnie metod usuwania danych elektronicznych – jednak jasno wskazują, że powinny być profesjonalne i najlepsze z możliwych. Domowe sposoby niszczenia dysków odpadają! Nie tylko są nieskuteczne ale również nie dają żadnej pewności, że wszystkie dane zostały poprawnie usunięte. 

 
Programowe nadpisywanie dysku – nr 1 niszczenia danych? 

Jest jedną z rekomendowanych metod. Wymaga zastosowania specjalistycznego, często płatnego oprogramowania, które pozwoli nadpisać czyli zastąpić dotychczas zapisane na dysku informacje przypadkowym ciągiem znaków. Nie możliwe jest ich wymazanie. Konieczne jest ich “przysłonięcie”. W świecie elektronicznych danych taki sposób jest stuprocentowo skuteczny. Nadpisywanie potwierdza specjalny, automatycznie generowany raport przez program. To dodatkowa gwarancja skuteczności i informacja o pozytywnym przebiegu procesu. 

Warto dodać, że programowe nadpisywanie danych nie wpływa na stan dysku. Po przeprowadzeniu tego rodzaju usuwania danych sprzęt nadal jest w pełni sprawny. Co więcej często zwiększa się jego wydajność po oczyszczeniu dysków z niepotrzebnych informacji. 

 

Niekompletne komputery to nie zawsze złom! 

Wiele urządzeń mimo uszkodzeń czy braków w obudowie, dodatków itp może mieć nadal wartość rynkową. Firmy wdrażające poleasingowy i używany sprzęt komputerowy często poszukują podzespołów. Niekiedy drobne prace serwisowe pozwolą na przywrócenie pełnej sprawności komputera. Prowadząc proces likwidacji komputerów w firmie warto i to wziąć pod uwagę i nie spisywać za szybko urządzenia na straty. Najlepiej przesłać listę niepotrzebnych urządzeń oraz podzespołów do firmy specjalizującej się w skupie. Możliwe, że w odpowiedzi przesłana zostanie oferta zakupu?