Sprzedaż wewnętrzna w firmie. Co to oznacza?

Dlaczego warto zorganizować sprzedaż wewnętrzną w firmie i umożliwić pracownikom zakup używanych w codziennej pracy sprzętów?

Komputer i telefon komórkowy to podstawowe narzędzia pracy wielu z nas. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, by efektywna praca biurowa mogła istnieć bez powyższych urządzeń. Wyposażenie pracownika w służbowy laptop to jeden z podstawowych wydatków każdego przedsiębiorcy. Z biegiem lat, sprzęty eksploatowane w firmach zużywają się, codzienne wykonywanie obowiązków na urządzeniach elektronicznych zmusza właścicieli firm do wymiany komputerów co kilka lat. Okazuje się, że fakt ten można wykorzystać do budowania relacji z pracownikami, poprzez umożliwienie im odkupienia używanych w pracy urządzeń. Z pewnością jest to opcja kusząca – z czasem przyzwyczajamy się do służbowego sprzętu komputerowego, z którym obcujemy przez większość dni, a nasze doświadczenie pokazuje, że pracownicy chętnie nabywają sprzęt biurowy, udostępniony im przez pracodawcę, w atrakcyjnych cenach.

 

Wymiana sprzętu służbowego, a kreowanie wizerunku firmy.

Proces opisany powyżej to forma Employer Brandingu. Wymiana sprzętu komputerowego w firmie to idealna okazja do budowania wizerunku pracodawcy. Zamiast utylizować sprzęt, często sprawny technicznie, można go odsprzedać podwładnym, w niższej cenie. To najkorzystniejszy dla firmy sposób na pozbycie się laptopów i służbowych smartfonów. Przeprowadzenie procesu sprzedaży wewnętrznej warto powierzyć podmiotom takim jak SELKEA. Służbowy sprzęt bowiem, eksploatowany przez lata, trzeba właściwie wycenić na podstawie jego stanu technicznego i wizualnego. Bardzo często korporacje nie dysponują zasobami ludzkimi, które mogłyby takie prace wykonać. Nasi specjaliści organizują audyt, który pozwala ocenić funkcjonalność i wartość rynkową służbowych komputerów. To niezbędny krok w trakcie przygotowywania sprzedaży wewnętrznej. Pozwala ustalić kwoty, za jakie pracownicy mogą nabyć urządzenia wskazane przez kierownictwo.

 

Wymiana sprzętu w przedsiębiorstwie wiąże się z dodatkowymi, żmudnymi  pracami porządkowymi. To także strata czasu na stworzenie odpowiedniej dokumentacji. To kolejny powód, dla którego warto rozważyć powierzenie wymiany urządzeń służbowych podmiotowi zewnętrznemu. Specjaliści Selkea nadzorują obieg dokumentacji, do której otrzymują uprawnienia, tworzą harmonogram sprzedaży i zajmują się obsługą posprzedażową pracowników danej firmy. Tutaj dowiesz się więcej!

 

Zalety przeprowadzenia sprzedaży wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Co więcej Selkea dysponuje własną platformą sprzedażową, którą każdorazowo udostępnia pracownikom współpracujących podmiotów. Każdy dopuszczony do sprzedaży wewnętrznej pracownik firmy otrzymuje unikalne dane logowania do utworzonego na platformie konta. Dzięki temu, żadna niepowołana osoba nie może w tym samym czasie dokonywać zakupów w sklep.selkea.pl. Ponadto, możemy w ramach współpracy zaoferować dodatkowe usługi z poziomu sklepu, które zwiększą atrakcyjność wystawionego sprzętu służbowego: poszerzenie pamięci RAM, czy wymiana dysku twardego, to dodatkowe atuty i kolejny bonus w ramach employer brandingu. To pracodawca określa finalne zasady sprzedaży, a wymogom tym staramy się każdorazowo sprostać.

 

Zarząd przedsiębiorstwa może wykorzystać wymianę sprzętu, by wyróżnić najbardziej efektywnych pracowników, osiągających większość wyznaczonych celów i realizujących strategię biznesową w sposób budzący podziw.  Takim wyróżnieniom służy stworzenie kilkuetapowej sprzedaży wewnętrznej, gdzie pierwszy z nich dedykowany jest właśnie kluczowym pracownikom. Mają oni szansę nabyć komputery i telefony szybciej, niż reszta zespołu. Oznacza to, że mogą wybrać swój nowy nabytek z większej puli udostępnionych sprzętów.

 

Sprzedaż wewnętrzna krok po kroku.

Nasz zespół przejmuje każdorazowo działania informacyjne, dzięki czemu wszyscy pracownicy firmy w odpowiednim czasie otrzymują cały pakiet niezbędnych komunikatów. Prowadzona przez nas sprzedaż online jest nadzorowana przez naszych specjalistów, którzy sprawnie i szybko reagują na wszelkie spływające do nas mailowe, czy telefonicznie zgłoszenia. Nie pozostawiamy żadnych pytań bez odpowiedzi. Dodatkowo zajmujemy się obsługą sprzedaży w tym płatnościami i transportem.

 

Podsumowanie zalet sprzedaży wewnętrznej.

Organizacja wymiany komputerów służbowych nie musi być męczącą i żmudną procedurą, a co więcej można ten proces wykorzystać na wielu płaszczyznach. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy opartego na przekazie „pracodawcy z wyboru”, czy wyróżnianie najlepszych pracowników to tylko część zalet jakie dostrzegamy w procesie organizacji sprzedaży wewnętrznej. Bonusy w postaci sprzętów elektronicznych to naszym zdaniem jeden z najbardziej pożądanych profitów, działających na korzyść przedsiębiorcy.

 

Nie zapominajmy również, iż dalsza odsprzedaż służbowych komputerów to optymalne rozwiązanie, by zagospodarować niepotrzebny sprzęt IT. Często bowiem, ze względu na brak przejrzystych procedur w poszczególnych korporacjach, działy IT stoją przed dylematem, co właściwie zrobić z wycofanymi z eksploatacji komputerami i smartfonami. Zdarza się, iż są one magazynowane lub utylizowane, a przecież, przy wsparciu specjalistów, można dać im drugie życie i zadowolić swoich pracowników, a przy tym wdrożyć eko rozwiązania, przynoszące wymierne korzyści globalnie! SELKEA sprzedaż wewnętrzna