Czy wiedza na temat bezpieczeństwa danych osobowych jest w Polsce duża? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć Urząd Ochrony Danych Osobowych razem z chronpesel.pl oraz Krajowym Rejestrem Długów przeprowadzając wspólnie badanie wśród Polaków. Wnioski z niego płynące natomiast zawarli w raporcie, który szczegółowo dziś omówimy.
 

RAPORT O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

Na pierwszy rzut oka, wynik pracy specjalistów jest budujący. Ponad 90% badanych twierdzi, że wie jak zadbać o bezpieczeństwo swoich danych, jednak tylko 17% z nich deklaruje zdecydowaną pewność co do swoich umiejętności w tym zakresie. Dodatkowo zwiększyła się ilość osób, które deklarują, że potrafią rozpoznać próbę oszustwa.

 

Musimy od razu nadmienić, że grupa Polaków nie potrafiąca znaleźć dobrego rozwiązania w sytuacji kiedy dane już wyciekną, jest spora. Mamy wątpliwości, jakie kroki należy podjąć w pierwszej kolejności i jak zablokować większy wypływ informacji poufnych.

 

Nie będzie zapewne dla nikogo niespodzianką, że zgodnie z raportem, największą pewność co do umiejętności zapobiegania kradzieżom danych w Internecie, deklarują osoby w wieku 18-34, a zdecydowanie najgorzej w tym badaniu wypadają osoby powyżej 65 roku życia.

 

SKĄD NAJCZĘŚCIEJ WYCIEKAJĄ DANE?

Zdaniem przebadanej grupy, dane najczęściej wyciekają poprzez oszustwa indywidualne tzn. fałszywe smsy, emaile czy telefony. Zaledwie 19,3% oraz 15,1% osób jest przekonania, że dane wyciekają z – odpowiednio – firm prywatnych oraz instytucji państwowych, a to one są najbardziej zagrożone na działania cyberprzestępców. Podsumowując największe zagrożenie widzimy w próbach bezpośredniego oszustwa, nie dostrzegając zagrożeń płynących z atakowania infrastruktury firm oraz instytucji publicznych.

 

CZY WIEMY CO ZROBIĆ KIEDY WYCIEKNĄ DANE?

55% osób deklaruje, że wie co należy zrobić jeżeli padniemy ofiarą wyłudzenia, to gorszy wynik niż rok temu gdzie taką pewność składało 61% ankietowanych. Wraz z wiekiem badanych, pewność ta spada co jest alarmujące, ponieważ osoby starsze są podatniejsze na oszustwa. Co ciekawe ponad 80% osób zawiadomiłoby policję, 74% zgłosiło by zdarzenie do banku, 68% zmieniłoby dane do logowania we wszystkich platformach (od banku zaczynając, a na social mediach kończąc), jedynie 45,7% osób zgłosiłoby oszustwo/próbę wyłudzenia do UODO, a zaledwie 33,3% osób zmieniło by dokumenty tj. dowód osobisty.

 

PONAD 90% OSÓB DEKLARUJE, ŻE WIE JAK CHRONIĆ SWOJE DANE.

Kiedy aż 90% osób deklaruje umiejętność dbania o swoje dane, można by pomyśleć, że niemal wcale nie grozi nam oszustwo cybernetyczne. A jednak ilość cyberprzestępstw rośnie z roku na rok w zatrważającym tempie (nawet o 60%).

Kiedy spojrzymy jednak na listę grzechów znajdującą się pod koniec badania, zauważymy, iż 28% młodych osób deklaruje, że zdarzyło się im przekazać dane do logowania osobom trzecim. Jedynie 6% najstarszych ankietowanych oraz prawie 20% najmłodszych, publikowało zdjęcia swoich dokumentów i aż 36,6% z nich wypełniało ankiety w Internecie, gdzie obowiązkowym krokiem było podanie danych takich jak numer PESEL, adres zamieszkania i adres email.

Odpowiedzi na te pytania ciekawie kontrastują z deklaracjami o świadomości konsekwencji płynących z utraty danych i osobistym przekonaniem co do umiejętności ich ochrony. To właśnie młodzi popełniają najwięcej podstawowych błędów, kiedy to starsi deklarują gorszą znajomość tematu bezpieczeństwa.

 

KONSEKWENCJE KRADZIEŻY DANYCH OSOBOWYCH.

Większość badanych, niezależnie od wieku ma świadomość, co może się stać z kradzionymi danymi. Najczęściej wskazywaną czynnością jest wzięcie kredytu/umowy leasingowej/pożyczkowej na ukradzione dane. Tak wskazuje ponad 85% badanych, a ponad 75% uważa, że przestępcy mogą się pod nich podszywać, by uzyskać korzyści majątkowe oszukując bliskich ofiary.

Co ciekawe największy odsetek młodych osób stwierdził, że oszuści kradną dane, by szantażować ich w celu uzyskania korzyści finansowych. Inne grupy wiekowe zakładały raczej uzyskanie korzyści poprzez posiadanie danych.

 

Z KIM ROZMAWIAMY O BEZPIECZEŃSTWIE DANYCH OSOBOWYCH?

Zdecydowania większość osób deklaruje, że nie rozmawia ze swoimi dziadkami lub rodzicami o bezpieczeństwie danych osobowych. Być może to jest przyczyna ich niskiej pewności co do umiejętności rozpoznania oszustów. Jednocześnie najczęściej rozmawiamy ze znajomymi – częściej niż ze współpracownikami, czy partnerami lub dziećmi.

 

RAPORT O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH: PODSUMOWANIE.

Na podstawie niezwykle ciekawego raportu sporządzonego przez chronpesel.pl na zlecenie UODO, można wnioskować, że młodzież choć uważa, że dysponuje wiedzą jak rozpoznać oszusta i jak chronić swoje dane, to jednocześnie popełnia w tej materii najwięcej błędów.

 

Na przeciwległej stronie są osoby najstarsze, które pomimo deklaracji, o braku odpowiedniej wiedzy, nie popełniają tak rażących błędów jak ludzie młodzi.

Być może wynika to z małej cyfryzacji starszego pokolenia, być może z większego doświadczenia życiowego. Jedno jest pewne, edukacja co do bezpieczeństwa danych osobowych powinna być prowadzona w każdym przedziale wiekowym, niezależnie od tego, czy dana osoba czuje się w tym temacie pewnie, czy nie.

 

Nasze dane osobowe należą tylko do nas i musimy mieć jak największą świadomość co do zagrożeń na nie czyhających. Jednocześnie polecamy cały raport, który można pobrać ze strony UODO. Zachęcamy również do kontaktu z naszymi specjalistami, jeśli chciabyś się dowiedzieć więcej!