Tym razem przeanalizujemy kolejny raport Polskiej Izby Gospodarczej, dotyczący chęci dzielenia się prywatnymi danymi przez Polki i Polaków. Wnioski z raportu wydanego w czerwcu 2023 roku są tym ważniejsze, że obecnie mamy coraz większą świadomość tego, że nasze dane są walutą, z dnia na dzień wzrasta także świadomość zagrożeń związanych z udostępnianiem danych. Zobaczmy co mówi raport przeprowadzony metodą CAWI na próbie 1419 osób (18-65 lat) w grudniu 2022.

 

 

Udostępnianie danych.

Komisja Europejska przygotowuje regulacje prawne, które mają ułatwić współdzielenie danych w określonych dziesięciu obszarach. O ile bowiem korporacje dość sprawnie korzystają z naszych danych, to wiele sektorów w gospodarce europejskiej, gdzie dane mogłyby przyspieszyć rozwój czy poprawić naszą jakość życia, tego nie robi. Planowane ułatwienia mają na celu zwiększenie wykorzystania danych we Wspólnocie, oczywiście udostępnianych za zgodą obywateli.

 

 

Chętniej podzielimy się swoimi danymi.

W badaniu oceniono chęć Polaków do dzielenia się swoimi danymi w obszarach:

 

  • stan zdrowia

 

  • zakup produktów spożywczych

 

  • zużycie energii

 

 

Co ciekawe, niezależnie od obszaru, gotowość do udostępnienia swoich danych deklaruje ponad 66% badanych. To wskaźnik znacznie wyższy od przytaczanego w raporcie badania sprzed dwóch lat (PIE, 2020 r). Wtedy taką gotowość deklarowało ok. 45% respondentów.

 

 

Za darmo? To uczciwa cena.


Co ciekawe, badanie nie wykazało znaczących różnic między sytuacją, w której dzielimy się swoimi danymi za darmo, oraz gdy otrzymujemy za to korzyść, np. otrzymywanie spersonalizowanych porad dotyczących żywienia i dbania o zdrowie, spersonalizowane oferty promocyjne z lokalnych sklepów, czy porady na temat oszczędzania energii elektrycznej).

 

 

Jakie dane udostępniamy najchętniej?

Z przytoczonego badania wynika, że Polacy najbardziej skłonni są do dzielenia się danymi dotyczącymi zakupu produktów żywnościowych (niemal 70%). Danymi na temat swojego stanu zdrowia podzieli się 68% badanych, z kolei niemal 65% udostępni dane o użyciu energii elektrycznej.

 

Chęć udostępniania danych, a wiek.

Wyniki badania pokazują, że największa gotowość w udostępnianiu danych występuje w dwóch kohortach wiekowych: 35-44 lata oraz 45-54 lata (pozytywne nastawienie do tego tematu ma odpowiednio 75% i 74%). Nieznacznie mniej chętnych do udostępniania danych znajdziemy w przedziale 18-34 lata (73%). Dopiero dla kohorty 55 lat i więcej następuje spadek pozytywnego nastawienia do dzielenia się danymi (63%).
Ciekawie kształtuje się nastawienie do dzielenia się danymi w najmłodszej grupie (18-34 lata). Wydawać by się mogło, że ludzie, którzy większość swego życia (lub całe życie), spędzili w bliskości świata online, gdzie niemal każda aktywność wymaga od nas dzielenia się swoimi danymi, będą najbardziej pozytywnie nastawieni do tego zagadnienia. Być może najmłodsze pokolenie jest także bardziej świadome wartości własnych danych? Lub przeciwnie: nie zauważa, że swoje dane w bardzo szerokim aspekcie udostępnia od dawna?Cały raport znajdziecie tutaj.